สนช.มีมติ 168 เสียงผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เตรียมออกเป็นกฎหมายต่อไป

cyber-law-thailand

วันนี้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติ ในวาระ 2 และ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 172 คน มีมติเอกฉันท์ 168 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ประกาศใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เตรียมส่งให้รัฐบาล เพื่อดำเนินการออกเป็นกฎหมายต่อไป โดยจะมีผลทันที ภายใน 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

cyber-law-thailand

แต่ทั้งนี้ ยอมปรับแก้ไขให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก 5 คน เป็น 9 คน โดยมีทั้งตัวแทนจากด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว และช่วยลดกระแสการคัดค้านที่เกิดขึ้น

ที่มา – ch7  , voicetv © Copyright 2003-2011, All Right Reserved. Flashfly Dot Net : Vivacious Mobile Generation

Top