LINE ประเทศไทยแจ้งเตือนข่าวปลอมเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ ไม่เป็นความจริง

LINE-flashfly

LINE-flashfly

LINE ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่า ขณะนี้มีข่าวหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเผยแพร่อยู่บนโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ LINE จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านในการไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว

จาก LINE ประเทศไทยTags

© Copyright 2003-2011, All Right Reserved. Flashfly Dot Net : Vivacious Mobile Generation

Related posts

Top