Nintendo Switch ถูกเจลเบรคแล้ว โดย Luca Todesco แฮกเกอร์ที่เคยเจลเบรค iOS

Nintendo-Switch

Nintendo-Switch

นอกจากเกมเมอร์ที่กำลังให้ความสนใจ Nintendo Switch เป็นพิเศษ ดูเหมือนแฮกเกอร์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ให้ความสนใจคอนโซลรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน แต่ไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเล่นเกมเพียงอย่างเดียว Luca Todesco นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถเจลเบรค iOS 10 มาแล้วก่อนหน้านี้ ได้พิสูจน์แล้วว่า เขาสามารถเจลเบรค Nintendo Switch ได้เช่นเดียวกัน และทำได้อย่างง่ายดาย

แน่นอนว่า Nintendo อาจไม่ชอบใจเท่าไรนัก หลังจาก Luca Todesco ได้เจาะผ่านระบบความปลอดภัยสำเร็จ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า Switch ยังมีช่องโหว่อยู่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่า Nintendo Switch ที่ถูกเจลเบรคแล้ว จะทำอะไรได้บ้าง แต่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างเกมสำหรับเล่นบน Switch โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก Nintendo ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายเกมในอนาคต

Nintendo-Switch-Jailbreak

ที่มา – Redmond Pie
http://www.flashfly.net/wp/?p=177080Related posts

Top