Samsung เผยมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย 8 ขั้นตอน มั่นใจสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ปลอดภัยระดับสูงสุด

Screen Shot 2560-03-15 at 1.37.54 PM

Screen Shot 2560-03-15 at 1.37.54 PM

หลังจากที่ทาง Samsung ได้มีการเรียกคืน Galaxy Note 7 สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้หลายคนเกิดความกังวลและสงสัยถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นต่อไปว่าจะมีความมั่นใจในความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหน โดยล่าสุดทาง Samsung ได้ออกมาแถลงพร้อมชี้แจงถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความมั่นใจได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของ Samsung นั้นมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

Screen Shot 2560-03-15 at 1.39.32 PM

จากปัญหาที่มีมาก่อนหน้านี้ ทำให้ Samsung ได้มีความระแวดระวังในกระบวนการผลิตมากกว่าเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีก และเพื่อเป็นหลักประกันในความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น Samsung จึงได้นำมาตรการในการตรวจสอบความปลอดภัยเข้ามาใช้เพิ่มเติมถึงอีก 3 ระดับด้วยกันได้แก่ กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ทั้ง 8 จุด หรือ 8-Point Battery Safety Check , มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยหลายชั้น หรือ Multi-layer Safety Measures Protocol และ การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านแบตเตอรี่

Screen Shot 2560-03-15 at 1.37.46 PM

มาตรการแรกคือกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ทั้ง 8 จุด หรือ 8-Point Battery Safety Check นั้นเป็นการเน้นตรวจสอบให้ถี่ถ้วนถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- Durability Test – เพิ่มระดับการทดสอบความทนทาน ไม่ว่าจะเป็น การประกอบแบตเตอรี่ ความอดทนต่อแรงกดดันในอุณหภูมิที่แตกต่าง การชาร์จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และอื่นๆ
- Visual Inspection – เป็นการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างของแบตเตอรี่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ทั้งในด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
- X-Ray Test – เป็นการเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหาสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจเป็นปัญหาของแบตเตอรี่ อาทิ การบิดตัวของขั้วไฟฟ้า ซึ่งเราพบว่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของกรณีกาแลคซี่ โน้ต 7
- Disassembling Test – เป็นการถอดแยกส่วนประกอบของเซลล์แบตเตอรี่ออกเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยรวมอย่างละเอียด รวมถึงสภาพของการเชื่อมแถบขั้วไฟฟ้าและการบุเทปฉนวน
- TVOC Test – เป็นการทดสอบเพื่อตรวจจับว่ามีการรั่วไหลของกระแสไฟหรือไม่ แม้ว่าจะน้อยนิดที่สุดก็ตาม โดยตรวจหาในระดับของส่วนประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ทั้งตัว
- ΔOCV Test – เป็นการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่โดยการทดสอบความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟในสภาพอุณหภูมิปกติ

Infographic-8-point-battery-safety-check
มาตรการที่สองทาง Samsung ก็ยังคงเพิ่มความมั่นใจกับการเน้นการตรวจสอบแบบหลายชั้นมากขึ้นหรือ Multi-layer Safety Measures Protocol ซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการวางแผนการผลิตของซัมซุง ที่เน้นให้มีกระบวนการหลากหลายพื่อความปลอดภัยของสมาร์ทดีไวซ์เพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการออกแบบแบตเตอรี่ที่เน้นความปลอดภัย: ซัมซุงใช้มาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับวัสดุที่นำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่ การออกแบบฮาร์ดแวร์: ซัมซุงเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างแบตเตอรี่กับแผงวงจรให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น อัลกอริทึ่มของซอฟต์แวร์: ซัมซุงปรับปรุงอัลกอริทึ่มใหม่สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ขณะทำการประจุไฟฟ้า การควบคุมกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาที่ใช้ประจุไฟฟ้า

Infographic-Multi-layer-Safety-Measures
และมาตรการสุดท้ายเกี่ยวกับการนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาทางด้านแบตเตอรี่โดยเฉพาะ โดย Samsung ได้รวมรวบทั้ง ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและ การค้นคว้า เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของแบตเตอรี่และนวัตกรรม โดยคณะที่ปรึกษา ได้แก่

  • Clare Grey, Ph.D., Professor of Chemistry, University of Cambridge
  • Gerbrand Ceder, Ph.D., Professor of Materials Science and Engineering, UC Berkeley
  • Yi Cui, Ph.D., Professor of Materials Science and Engineering, Stanford University
  • Toru Amazutsumi, Ph.D., CEO, Amaz Techno-consultant

โดยทั้งหมดนี้คือมาตรการที่ทาง Samsung ออกมาแถลงการณ์เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของ Samsung จะมีความปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอน

ที่มา – Samsung © Copyright 2003-2011, All Right Reserved. Flashfly Dot Net : Vivacious Mobile Generation

Related posts

Top