Andrew House ก้าวลงจากตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Sony Interactive Entertainment

Andrew-House

Andrew-House

John “Tsuyoshi” Kodera รองประธานของ Sony Interactive Entertainment ได้ขึ้นมาเป็นประธานและซีอีโอของ Sony Interactive Entertainment แทนที่ Andrew House โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ (3 ตุลาคม 2017) อย่างไรก็ตาม Andrew House ยังนั่งเป็นผู้อำนวยการและประธานต่อไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่น

Andrew House (รูปภาพด้านบน) ร่วมงานกับ Sony เป็นระยะเวลา 27 ปี โดยเริ่มต้นทำงานด้านการสื่อสารองค์กรที่สำนักงานใหญ่ในปี 1990 ก่อนจะย้ายไปทำการตลาดและการสื่อสารที่ Sony Computer Entertainment ในปี 1995 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ PlayStation รุ่นแรก

John Kodera ร่วมงานกับ Sony Corporation ในปี 1992 รับหน้าที่วางแผนและควบคุมธุรกิจเครื่องเล่นพกพาของ Sony ถัดจากนั้น 6 ปี ได้ย้ายมาทำงานที่ Sony Electronics ในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ไอที ในปี 2010 ได้ขึ้นมาเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรของ Sony Network Entertainment International

ที่มา – Sony Interactive Entertainment
http://www.flashfly.net/wp/?p=195287Related posts

Top