Facebook เพิ่มเครื่องมือใหม่ เพื่อป้องกันการคุกคาม หรือล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว


ignoring-messages-screenshots

เพื่อให้ Facebook เป็นชุมชนออนไลน์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด จึงได้วางแผนเพิ่มเครื่องมือใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน Facebook รวมถึงองค์กรหรือตัวแทนจากกลุ่มที่มีประสบการณ์ล่วงละเมิด

เพื่อป้องกันการก่อกวนและคุกคามผู้ใช้งานใน Facebook สามารถรายงานให้ทีมงาน Facebook ตรวจสอบบัญชีที่ทำให้ผู้ใช้งานมีความกังวล และยังเพิ่มเครื่องมือป้องกันการติดต่อจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ Facebook ค้นหาบัญชีปลอมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และบล็อคผู้ใช้งานที่ไม่มีตัวตนจริงได้นับล้านบัญชีต่อวัน

อีกฟีเจอร์ที่ Facebook นำมาใช้คือ การละเว้นข้อความ บางกรณีเมื่อมึผู้ใช้ Facebook ถูกคุกคาม การบล็อค อาจทำให้ผู้ใช้งานถูกล่วงละเมิดมากขึ้นกว่าเดิมในรูปแบบออฟไลน์ ดังนั้น การละเว้นข้อความ ช่วยให้ผู้ใช้ Facebook ไม่จำเป็นต้องบล็อค แต่ข้อความจะถูกย้ายไปยังกล่องข้อความที่ถูกกรอง หรือ Filtered Messages

นอกจากนี้ Facebook ยังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากกว่า 150 คนในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้ชุมชน Facebook มีความปลอดภัยมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว การหารือกับชุมชนของนักข่าว เพื่อหาข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ๆ

ที่มา – Facebook
http://www.flashfly.net/wp/203571Tags

Related posts

Top