ยอดดาวน์โหลดแอพใน Google Play สูงกว่า App Store มากกว่า 2 เท่า แต่รายได้จาก App Store มากกว่าเกือบเท่าตัว


app-store-vs-google-play

บริษัทวิจัย SensorTower รายงานการดาวน์โหลดเกมและแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ iOS และ Android ในปี 2017 โดยพบว่าในปีที่ผ่านมา Google Play และ App Store มียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น 13.5% และทำรายได้เพิ่มขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับปี 2016

2017-app-downloads-worldwide

ในปีที่ผ่านมา Google Play และ App Store มียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นราว 9.2 หมื่นล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับปี 2016 ที่มียอดดาวน์โหลดรวมกัน 8.1 หมื่นล้านครั้ง โดย Google Play มียอดดาวน์โหลดถึง 6.4 หมื่นล้านครั้ง และ App Store มียอดดาวน์โหลดถึง 2.8 หมื่นล้านครั้ง

2017-app-revenue-worldwide

สำหรับรายได้จากการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป็น App Store ที่ทำรายได้มากกว่า โดยมีรายได้ 3.85 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือราว 1.24 ล้านล้านบาท ขณะที่ Google Play มีรายได้ 2.01 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือราว 6.47 แสนล้านบาท

2017-game-downloads-worldwide

เกมใน Google Play ก็ถูกดาวน์โหลดมากกว่า App Store ด้วยยอดดาวน์โหลด 2.72 หมื่นล้านครั้ง เติบโตขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับปี 2016 ส่วนเกมใน App Store ถูกดาวน์โหลดไป 8.3 พันล้านครั้ง เติบโตขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปี 2016

2017-game-revenue-worldwide

เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่น App Store สามารถทำรายได้จากการดาวน์โหลดเกมมากกว่า Google Play แต่ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม มีรายได้เติบโต 30% เท่านั้น

ที่มา – SensorTower
http://www.flashfly.net/wp/204894Related posts

Top