Facebook ปรับปรุงการแสดงผลของ News Feed อีกครั้ง โดยให้ความสำคัญกับข่าวสารในท้องถิ่นมากขึ้น


 

Facebook ประกาศปรับปรุง News Feed ใหม่อีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ได้ให้ความสำคัญกับโพสต์ของสมาชิกในครอบครัว ล่าสุดมีความพยายามดึงข่าวสารในท้องถิ่น มาแสดงผลมากขึ้น ซึ่ง Mark Zuckerberg เชื่อว่าการปรับปรุงครั้งนี้ จะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานมากที่สุด

News Feed ใหม่จะให้ความสำคัญกับข่าวสารในท้องถิ่น ผู้ใช้งาน Facebook จะมองเห็นข่าวสารจากแหล่งข่าวในภูมิภาคที่ตัวเองอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบกับผู้ใช้งานโดยตรง โดยอ้างอิงจาก Publisher ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้ใช้งาน หรือเพจที่ผู้ใช้งานกดถูกใจ รวมถึงเนื้อหาที่เพื่อนของคุณกดแชร์

การเปลี่ยนแปลง News Feed ใหม่ในครั้งนี้ จะเริ่มมีผลกับผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ ภายในปี 2018 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการมองเห็นข่าวสารจาก Publisher ระดับประเทศที่คุณกดถูกใจไว้ ยังสามารถใช้ฟีเจอร์ See First เพื่อให้ข่าวสารจาก Publisher ที่คุณติดตามแสดงผลอยู่ด้านบนสุด

ที่มา – Facebook
http://www.flashfly.net/wp/?p=206904Related posts

Top
Close