Apple ปล่อยวีดีโอสอนการใช้งาน HomePod ประกอบด้วยการตั้งค่า, การควบคุมด้วยระบบสัมผัส และ การใช้ Siri


ลำโพงอัจฉริยะ HomePod เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใหม่ของ Apple ซึ่งวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าตลาดอย่าง Amazon Echo เริ่มทำตลาดมาตั้งแต่ปี 2015 และยังมีคู่แข่งอีกรายคือ Google Home อย่างไรก็ตาม Apple พยายามสร้างความแตกต่างให้กับ HomePod โดยเน้นที่การฟังเพลงจากลำโพงคุณภาพสูง และวางกลุ่มลูกค้าไว้เหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยราคาเปิดตัว 349 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือราว 11,050 บาท

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ของ Apple จะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอยู่แล้วก็ตาม แต่ด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใหม่ ทำให้ Apple ต้องเร่งทำความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานให้เร็วที่สุด ด้วยการสร้างวีดีโอแนะนำขึ้นมา 3 บทเรียน สามารถเข้าชมได้จากช่อง Apple ใน YouTube

บทเรียนแรก สอนการปรับตั้งค่าลำโพง HomePod ด้วย iPhone (หรือ iPad) ผ่านแอพพลิเคชั่น Home สำหรับบทเรียนที่ 2 แนะนำวิธีการควบคุมแผงสัมผัสที่อยู๋ด้านบนของลำโพง และ บทเรียนสุดท้าย สอนการใช้คำสั่งเสียงกับลำโพงด้วย Siri ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเพลงที่ชอบ การเพิ่มหรือลดความดังของลำโพง รวมไปถึงควบคุมการเล่นเพลง ทั้ง 3 บทเรียน สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่ายๆ จากคลิปวีดีโอที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่มา – Apple
http://www.flashfly.net/wp/?p=208238Tags ,

Related posts

Top
Close