Tag Archives: ส่วนลด uber

Uber-Car-Prices

นั่ง uber แล้วดียังไง? เผยสาเหตุที่ผู้ใช้เทใจให้กับ uber

นั่ง uber แล้วดียังไง? เผยสาเหตุที่ผู้ใช้เทใจให้กับ uber

เรื่องราวของการเดินทางด้วยรถโดยสารในยุคนี้สมัยนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น

Top