Apple เปิดโปรแกรมซ่อมแซม iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่พบปัญหาไม่สามารถเปิดเครื่องได้

Apple เปิดโปรแกรมซ่อมแซม iPhone รุ่นเก่าให้ฟรี!! เฉพาะ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่พบปัญหาไม่สามารถเปิดเครื่องได้ แต่ต้องเข้าเงื่อนไขของ Apple ด้วย โดยต้องเป็นรุ่นที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2018 ถึงเดือนสิงหาคม 2019 Apple อธิบายว่า iPhone 6s และ iPhone 6s Plus จำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ มาจากความบกพร่องของส่วนประกอบบางอย่างที่อยู่ภายใน และยินดีจะซ่อมแซมให้ฟรี แต่จำกัดเฉพาะบางประเทศหรือภูมิภาค เจ้าของ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว สามารถตรวจสอบหมายเลขซีเรียลได้ที่เว็บไซต์ของ Apple หรือคลิ๊กที่นี่