Monday, January 30, 2023

Tag: มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมพลัง 4 Super App!! Grab ,JD Central , Lazada และ Shopee ผนึกกำลังร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้สถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมพลัง 4 Super App!! Grab ,JD Central , Lazada และ Shopee ผนึกกำลังร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้สถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วย แกร็บ ประเทศไทย (Grab Thailand), เจดี เซ็นทรัล (JD Central), ลาซาด้า (Lazada), และ ช้อปปี้ (Shopee) เปิดโครงการ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมพลัง Super App เพื่อนักสู้ชุดขาว” ครั้งแรก! ของการประกาศความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่าง 4 ซูเปอร์แอป (Super App) ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงบน “วัฒนธรรมแห่งการให้” เปิดช่องทางบริจาคบนแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์ต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมากขึ้นอย่างทวีคูณ แม้ในตอนนี้สถานการณ์เรื่องทรัพยากรดีขึ้น แต่ก็ยากที่จะคาดเดาว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถรับมือกับความจำเปนเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ...