Tuesday, February 27, 2024

Tag: Galaxy S10 Plus

ได้ข้อสรุปแล้ว Samsung Galaxy S10 จะมากับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอ กล้อง 3D และยังคงใช้ Infinity Display

ได้ข้อสรุปแล้ว Samsung Galaxy S10 จะมากับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอ กล้อง 3D และยังคงใช้ Infinity Display

แหล่งข่าวในเกาหลีใต้อ้างว่า Samsung ได้ข้อสรุปการออกแบบขั้นสุดท้ายของสมาร์ทโฟน Galaxy S10 แล้ว โดยยังคงใช้จอแสดงผลแบบ Infinity Display และจะมีให้เลือก 2 รุ่น เหมือนเดิม คือ Galaxy S10 กับ Galaxy S10 Plus ...

Page 6 of 6 1 5 6