Thursday, October 6, 2022

Tag: thaiflood

truemove , truemove H และ Hutch ประกาศขยายเขตความช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปทุมธานี นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ 9 เขตเสี่ยง

truemove , truemove H และ Hutch ประกาศขยายเขตความช่วยเหลือเพิ่มเติม แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปทุมธานี นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ 9 เขตเสี่ยง

ทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช และฮัทช์ ขยายเขตความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 9 เขตเสี่ยง (ตามประกาศ ศปภ. ฉบับที่ 9 / 2554 เรื่องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมตัวอพยพ) ได้แก่ เขตหลักสี่ ดอนเมือง ...

dtac ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับมือ และช่วยเหลืออุทกภัย 2554

dtac ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับมือ และช่วยเหลืออุทกภัย 2554

ดีแทคได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ทั้งลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรง และการสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ตลอดจนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ โดยที่ผ่านมามีมาตรการดังต่อไปนี้ มาตรการป้องกัน และแก้ไขโครงข่ายดีแทคดีแทคได้เตรียมมาตรการในการป้องกันสถานีชุมสาย และสถานีฐาน รวมทั้งเตรียมแผนรองรับกรณีฉุกเฉินในกรณีที่วิกฤตน้ำท่วมอาจส่งผลกระทบต่อ การให้บริการของดีแทค ดังนี้ 1. ป้องกันสถานีชุมสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ด้วยผนังคอนกรีตกั้นน้ำ พร้อมกระสอบทราย และปั๊มน้ำกำลังสูง เพื่อให้โครงข่ายยังคงสามารถทำงานได้แม้จะมีน้ำท่วมในบริเวณนั้น ...

AIS พร้อมรับน้ำท่วมกรุงเทพ Standby ทีมวิศวกรเฝ้าตลอด24 ชั่วโมง

AIS พร้อมรับน้ำท่วมกรุงเทพ Standby ทีมวิศวกรเฝ้าตลอด24 ชั่วโมง

นายวิเชียร เมฆตระการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์อุทกภัยที่คาดว่าจะกระทบถึงกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ดูแลระบบสื่อสารไร้สาย ซึ่งได้กลายมาเป็นโครงข่ายหลักในการติดต่อสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วม ได้เตรียมแผนรองรับที่จะทำให้เครือข่ายของเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่น้ำท่วมยังคงให้บริการได้อย่างไม่ติดขัด โดย 1.ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในกรณีหากจำเป็นต้องมีการตัดไฟในบางพื้นที่ ...

AIS ดูแลเครือข่ายเต็มกำลัง พร้อมระดมความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม

AIS พร้อมป้องกันเครือข่ายจากอุทกภัยน้ำท่วม

นายวิเชียร  เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงแผนการดูแลเครือข่ายใน สภาวะอุทกภัยว่า “ในยามเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าจากภัยธรรมชาติ หรือ จากเหตุอื่นๆ สิ่งที่ตามมาคือ ความต้องการสื่อสาร เพื่อขอความช่วยเหลือ ...

AIS เปิดช่องทางบนมือถือให้ข้อมูลน้ำท่วมล่าสุดจากทุกแหล่งข่าวบนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น

AIS เปิดช่องทางบนมือถือให้ข้อมูลน้ำท่วมล่าสุดจากทุกแหล่งข่าวบนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น

นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริการ เอไอเอส เปิดเผยว่า “ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันในทุกๆ ด้านแล้ว คือการเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเรื่องน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เอไอเอสจึงได้เปิดอีกช่องทางบนมือถือให้ข้อมูลน้ำท่วม ผ่านทางเมนู “AIS Flood Relief” บนโมบายไลฟ์ พอร์ทัล ที่อ่านได้บนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...

Truemove ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงข่าย และมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Truemove ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงข่าย และมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ ทรูมูฟ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงข่ายของทรูมูฟ ดังนี้ · สถานีฐานที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากน้ำท่วม มีจำนวน 17 สถานี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน จ.อยุธยา โดยทรูมูฟจัดเตรียมทีมงานพร้อมเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาเมื่อปริมาณน้ำเริ่มลดลง · สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ทรูมูฟเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ดังนี้ - ทรูมูฟได้สำรวจสถานีฐานทั้งหมด โดยทำการยกสถานีฐานที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่น้ำจะท่วมถึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ...

AIS ชวนลูกค้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคเงินผ่าน SMS หมายเลข 4567898 ครั้งละ 100 บาท

AIS ชวนลูกค้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคเงินผ่าน SMS หมายเลข 4567898 ครั้งละ 100 บาท

เอไอเอส  เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน SMS  โดยพิมพ์ “T” หรือข้อความใดๆ   ส่งไปที่หมายเลข 4567898  ครั้งละ 100 บาท   ทั้งนี้เอไอเอสจะนำเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดมอบให้ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ต่อไปที่มา - AIS , Flashfly.net

Truemove ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมเติมเงินพร้อมเพิ่มวันใช้งานทันที ให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

Truemove ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมเติมเงินพร้อมเพิ่มวันใช้งานทันที ให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ทรูมูฟ ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สามารถติดต่อสื่อสารในช่วงภาวะฉุกเฉินและจำเป็น โดยมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ดังนี้ สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน · เพิ่มวันใช้งานทันที 30 วัน ให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 28 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ...

AIS ดูแลเครือข่ายเต็มกำลัง พร้อมระดมความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม

AIS อัดงบอีก 30 ล้านบาท เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เติมเงิน และขยายวันใช้งานให้ลูกค้าใน 3 จังหวัด รวมกว่า 1 ล้านราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้สามารถติดต่อสื่อสารหากันได้ในสถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้ ล่าสุด เอไอเอสได้ดำเนินการเติมเงินและขยายระยะเวลาใช้งานให้กับลูกค้าพรีเพดผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัด คือ อยุธยา ลพบุรี และนครสวรรค์ ด้วยวงเงินรวม 30 ล้านบาท โดยเติมเงินให้ราย      ละ 30 บาท พร้อมเติมวัน รวมจำนวนลูกค้ากว่า 1 ...

AIS ดูแลเครือข่ายเต็มกำลัง พร้อมระดมความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม

AIS ดูแลเครือข่ายเต็มกำลัง พร้อมระดมความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม

นางวิไล  เคียงประดู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส  เปิดเผยถึงภาพรวมเครือข่ายในช่วงนี้ว่า “จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภาคกลางนั้น ภาพรวมเครือข่ายของเอไอเอสได้รับผลกระทบไม่ถึง 1% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งหากกระแสไฟฟ้ากลับมาก็จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ รวมถึงบางแห่งที่ระดับน้ำขึ้นสูง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ การขยายสัญญาณในพื้นที่ใกล้เคียงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และนำเอารถสถานีฐานเคลื่อนที่ไปให้บริการในจุดที่เป็นพื้นที่ช่วยเหลือ” “โดยขณะนี้ทีมงานเอไอเอสทั้งหมดได้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อาทิ เบื้องต้น เตรียมวงเงินไว้มากกว่า 500,000 ...

รวมเบอร์โทรศัพท์สำคัญและศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศพร้อมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบสดๆ ได้ที่นี่

รวมเบอร์โทรศัพท์สำคัญและศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศพร้อมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบสดๆ ได้ที่นี่

เบอร์โทรสายด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                           1111 สายด่วน  กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย                                 1784 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม                                                                      1356 บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล                                        1669 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท                                            1146 ตำรวจทางหลวง  สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง           1193 การรถไฟแห่งประเทศไทย                                                                1690 กรมทางหลวง                                                                                  1586 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

Page 3 of 3 1 2 3