TrueMoney สามารถใช้ชำระเงินที่ App Store, Apple Music และ iTunes ได้แล้ววันนี้


true-money-apple-flashfly

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ลูกค้าทรูมันนี่สามารถใช้บัญชีทรูมันนี่ในการซื้อสินค้าผ่านทาง App Store, Apple Music และ iTunes บริการนี้สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ทุกคนในประเทศไทย โดยการเปิดตัวบริการนี้ เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบริการทางการเงินและงานบริการลูกค้าของทรูมันนี่

unnamed

การชำระเงินผ่านทรูมันนี่มีขั้นตอนที่ง่าย ลูกค้าทรูมันนี่จะต้องมี Apple ID อยู่แล้วหรือสมัคร Apple ID ใหม่ และเลือก “TrueMoney” เป็นช่องทางการชำระเงิน จากการตั้งค่าบัญชีใน App Store, Apple Music และ iTunes บน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac หรือจาก iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่องทางการชำระเงินใหม่นี้ จะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว บนอุปกรณ์ Apple ทุกชนิด ซึ่งรวมไปถึง iPhone, iPad, Apple Watch และ Apple TV

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าเพื่อชำระเงินผ่านทางทรูมันนี่ กรุณาติดต่อคอลล์เซ็นเตอร์ของทรูมันนี่ที่ 1242 หรือคลิก www.truemoney.com/apple© Copyright 2003-2011, All Right Reserved. Flashfly Dot Net : Vivacious Mobile Generation

Related posts

Top