Nintendo Switch เวอร์ชั่น 3.0.0 ถูกแฮกลง Homebrew สำเร็จแล้ว ผ่านเครื่องมือ Pegaswitch

nintendo-switch

nintendo-switch

ทีมนักพัฒนาที่เรียกกลุ่มตัวเองว่า Reswitched ประกาศว่าสามารถแฮก Nintendo Switch ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 3.0.0 สำเร็จแล้ว โดยเครื่องมือ Pegaswitch ทำให้สามารถรันโค้ด Homebrew ได้ ซึ่งจะเป็นประตูไปสู่เกม Emulator จากบุคคลที่สาม รวมถึงเกมเถื่อนทั้งหลาย

การแฮก Nintendo Switch ผ่านเครื่องมือ Pegaswitch ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ฟรี เจ้าของคอนโซลต้องซื้อตลับเกม Pokken Tournament DX และทำการอัพเดทเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์โดยตรงจากตลับเกมเป็นเวอร์ชั่น 3.0.0

อย่างไรก็ตาม Pegaswitch สนับสนุน Nintendo Switch เวอร์ชั่น 3.0.0 เท่านั้น สำหรับคอนโซลที่ใช้เฟิร์มแวร์ 3.0.1 ต้องอดทนรอจนกว่าทีม Reswitched จะอัพเดทเครื่องมือใหม่

ที่มา – Redmond Pie
http://www.flashfly.net/wp/200140Related posts

Top