Games articles

nintendo-wii-u

Nintendo ออกมาปฏิเสธ รายงานข่าวยุติการผลิต Wii U ภายในสัปดาห์นี้ ไม่เป็นความจริง

Nintendo ออกมาปฏิเสธ รายงานข่าวยุติการผลิต Wii U ภายในสัปดาห์นี้ ไม่เป็นความจริง

หลังจาก Eurogamer ได้รายงานว่าคอนโซล Wii U จะเลิกผลิตภายในสัปดาห์นี้

Top