Windows Phone articles

Lumia-1030

เผยภาพเรนเดอร์ Microsoft Lumia 1030 และ Lumia 750 สมาร์ทโฟนที่ถูกดองไว้

เผยภาพเรนเดอร์ Microsoft Lumia 1030 และ Lumia 750 สมาร์ทโฟนที่ถูกดองไว้

Evan Blass แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เจ้าของบัญชี Twitter @evleaks ปล่อยภาพเรนเดอร์ Microsoft Lumia 1030

Windows-Continuum

Microsoft ยืนยันสมาร์ทโฟน Windows Mobile ยังคงมีต่อไป เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ไม่ได้หวังส่วนแบ่งการตลาด

เป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนแบ่งการตลาดของสมาร์ทโฟนทั่วโลก เราแทบจะมองไม่เห็นเปอร์เซ็นต์ของระบบปฏิบัติการ

Top