Tuesday, July 23, 2024

Tag: thaiflood

รวมเบอร์โทรศัพท์สำคัญและศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศพร้อมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบสดๆ ได้ที่นี่

รวมเบอร์โทรศัพท์สำคัญและศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศพร้อมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบสดๆ ได้ที่นี่

เบอร์โทรสายด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                           1111 สายด่วน  กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย                                 1784 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม                                                                      1356 บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล                                        1669 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท                                            1146 ตำรวจทางหลวง  สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง           1193 การรถไฟแห่งประเทศไทย                                                                1690 กรมทางหลวง                                                                                  1586 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

Page 2 of 2 1 2

Stay Connected