Nintendo articles

wiiu mario

ลือ!! Nintendo NX สามารถนำไปเล่นนอกบ้านและต่อออกจอทีวีได้ อาจจองรับ VR ด้วย

ลือ!! Nintendo NX สามารถนำไปเล่นนอกบ้านและต่อออกจอทีวีได้ อาจจองรับ VR ด้วย

สำนักข่าว Digitimes เผยข้อมูลเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่จาก Nintendo ที่มีโค้ดเนมว่า Nintendo NX

Top