Wednesday, May 22, 2024

Tag: ซิมกัมพูชา

เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ต้อนรับ AEC ออก ซิมพม่า และ ซิมกัมพูชา โทรชั่วโมงละ 1 บาท เล่น Facebook ฟรี 30 วัน

เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ต้อนรับ AEC ออก ซิมพม่า และ ซิมกัมพูชา โทรชั่วโมงละ 1 บาท เล่น Facebook ฟรี 30 วัน

เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! ต้อนรับ AEC เอาใจเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งชาวพม่าและชาวกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับความสะดวกและประหยัดยิ่งขึ้น ด้วยการออกซิมใหม่ “ซิมมิงกะลาบา” สำหรับชาวพม่า และ “ซิมซัวสะเดย” สำหรับชาวกัมพูชา โดยมีอัตราค่าบริการสุดคุ้ม โทรชั่วโมงละ 1 บาท ...

Stay Connected