Tag: 21st Century Fox

ดีลยักษ์แห่งปี!! Walt Disney ทุ่มซื้อธุรกิจความบันเทิง 21st Century Fox กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Hulu

ปิดดีล!! Disney ซื้อ 21st Century Fox เรียบร้อยแล้ว ด้วยเงินมูลค่าราว 2.26 ล้านล้านบาท

หลังจากมีแผนเข้าซื้อกิจการบางส่วนของ 21st Century Fox ตั้งแต่ปลายปี 2017 วันนี้ The Walt Disney Company ประกาศอย่างทางการแล้วว่า ได้ปิดการซื้อกิจการของ 21st Century Fox เรียบร้อยแล้ว ด้วยมูลค่า 7.13 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ...

ดีลยักษ์แห่งปี!! Walt Disney ทุ่มซื้อธุรกิจความบันเทิง 21st Century Fox กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Hulu

ดีลยักษ์แห่งปี!! Walt Disney ทุ่มซื้อธุรกิจความบันเทิง 21st Century Fox กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Hulu

ถือเป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปีเมื่อ The Walt Disney Company ออกมายืนยันถึงการเข้าซื้อกิจการของ Twenty-First Century Fox ซึ่งรวมถึงธุรกิจในเครือ ทั้งภาพยนตร์, รายการทีวีและเคเบิลทีวี, ธุรกิจทีวีทั่วโลก ด้วยมูลค่า 5.24 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือราว 1.7 ล้านล้านบาท การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News