Sunday, June 26, 2022

Tag: A15

ประสิทธิภาพของชิป A15 ใน iPhone 13 ยังคงเหนือสมาร์ทโฟนของ Android

ประสิทธิภาพของชิป A15 ใน iPhone 13 ยังคงเหนือสมาร์ทโฟนของ Android

ถึงแม้ Apple ยังไม่ได้เปิดตัว iPhone 13 series อย่างทางการ แต่ก็คาดกันว่าจะมาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ A15 Bionic ซึ่งแน่นอนว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าชิป A14 Bionic ในปัจจุบัน และนั่นหมายถึงยังคงเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Android อ้างอิงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพจากแอปพลิเคชั่น GFXBench ผลทดสอบประสิทธิภาพ GPU ...

Apple สั่งผลิตชิป A15 Bionic ราว 100 ล้านชิ้น แต่อาจไม่ได้ใช้กับ iPhone 13 series เพียงอย่างเดียว

Apple สั่งผลิตชิป A15 Bionic ราว 100 ล้านชิ้น แต่อาจไม่ได้ใช้กับ iPhone 13 series เพียงอย่างเดียว

Apple ถูกลือว่า มีคำสั่งให้ TSMC ผลิตชิปประมวลผล A15 Bionic ราว 100 ล้านชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับชิป A14 Bionic สำหรับ iPhone 12 series คำสั่งซื้อชิป ...

ลือ!! ชิป Apple A15 Bionic เริ่มผลิตไตรมาส 3 ปี 2021 ใช้กับ iPhone 13 ทั้ง 4 รุ่น

ลือ!! ชิป Apple A15 Bionic เริ่มผลิตไตรมาส 3 ปี 2021 ใช้กับ iPhone 13 ทั้ง 4 รุ่น

Apple A14 Bionic เป็นชิปประมวลผลรุ่นแรกของโลกที่ใช้กระบวนการผลิต 5nm ของ TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) และเริ่มนำมาใช้แล้วกับ iPhone 12 ทั้ง 4 รุ่น รวมถึง iPad Air ...