Monday, June 27, 2022

Tag: AIS Call Conference

AIS Call Conference โซลูชั่นส์ประชุมนอกสถานที่ผ่านมือถือช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร

AIS Call Conference โซลูชั่นส์ประชุมนอกสถานที่ผ่านมือถือช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร

เอไอเอส โดยนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและพัฒนาโซลูชั่นส์กลุ่มลูกค้าองค์กร ร่วมกับบริษัท iSoftel โดยนายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา กรรมการผู้จัดการ พัฒนาโซลูชั่นส์ใหม่เพื่อผู้ประกอบการ กับบริการ “AIS Call Conference” ซึ่งเป็นบริการที่ทำให้การประชุมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ผู้ประชุมอยู่ต่างสถานที่กัน โดยใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมรองรับผู้เข้าประชุมได้สูงสุดถึง 120 ...