Wednesday, September 28, 2022

Tag: AIS Spam Report Center

AIS เดินหน้าชนมิจฉาชีพ พร้อมปกป้องลูกค้า เปิดสายด่วนโทรฟรี 1185 ครั้งแรกในไทย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ – AIS Spam Report Center ผนึกกำลัง ตำรวจไซเบอร์ รับแจ้ง ตรวจสอบพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด

AIS เดินหน้าชนมิจฉาชีพ พร้อมปกป้องลูกค้า เปิดสายด่วนโทรฟรี 1185 ครั้งแรกในไทย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ – AIS Spam Report Center ผนึกกำลัง ตำรวจไซเบอร์ รับแจ้ง ตรวจสอบพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด

ล่าสุดได้เปิดสายด่วน 1185 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือ AIS Spam Report Center ครั้งแรกในวงการธุรกิจโทรคมนาคม อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าโทรฟรี เพื่อแจ้งข้อมูลเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ พร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 72 ชั่วโมง