Friday, October 7, 2022

Tag: Android 14

Android 14 จะสนับสนุนการเชื่อมต่อดาวเทียม ยืนยันโดยผู้บริหาระดับสูงของ Android

Android 14 จะสนับสนุนการเชื่อมต่อดาวเทียม ยืนยันโดยผู้บริหาระดับสูงของ Android

สมาร์ทโฟนในอนาคตอันใกล้นี้ จะรองรับการเชื่อมต่อดาวเทียมควบคู่ไปกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายมือถือในปัจจุบัน โดยเริ่มจาก T-Mobile จับมือกับ SpaceX เพื่อใช้ดาวเทียมรุ่นที่ 2 ของ Starlink มาใช้ในการติดต่อสื่อสารเมื่อผู้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณมือถือ