Wednesday, June 19, 2024

Tag: AppleCare+

Apple Vision Pro มีสายคาดบนศีรษะ ช่วยรับน้ำหนักอุปกรณ์ แต่อาจต้องซื้อแยกต่างหาก

Apple เรียกค่าซ่อมแซม Apple Vision Pro สูงสุดราว 85,190 บาท หากไม่อยู่ในการคุ้มครอง AppleCare+

Apple เผยราคาซ่อมแซม Apple Vision Pro ออกมาแล้ว โดยแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระจกด้านหน้า ถ้าหากแตกร้าว จะเสียค่าซ่อมแซม 799 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 28,390 บาท

AppleCare+ ขยายการคุ้มครอง iPhone เมื่อถูกโจรกรรมหรือสูญหาย เพิ่มอีก 3 ประเทศ

AppleCare+ ขยายการคุ้มครอง iPhone เมื่อถูกโจรกรรมหรือสูญหาย เพิ่มอีก 3 ประเทศ

นอกจากความคุ้มครอง iPhone ที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุแล้ว AppleCare+ ยังมีแผนคุ้มครองการถูกโจรกรรมและสูญหายด้วย แต่มีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น และมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ

Apple ปรับลดราคา AppleCare+ สำหรับ MacBook Air และ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ที่มาพร้อมชิป M1 ทางการแล้ว เริ่มต้น 5,900 บาท

Apple ปรับลดราคา AppleCare+ สำหรับ MacBook Air และ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ที่มาพร้อมชิป M1 ทางการแล้ว เริ่มต้น 5,900 บาท

Apple ประกาศราคาใหม่ของบริการ AppleCare+ สำหรับ MacBook Air และ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว ที่มาพร้อมชิป M1 ซึ่งทั้ง 2 รุ่น ได้รับการเปิดตัวพร้อมกันช่วงปลายปีที่ผ่านมา AppleCare+ สำหรับ ...

Stay Connected