Tuesday, August 9, 2022

Tag: AYANEO 2

AYANEO 2 เกมคอนโซลเครื่องแรกของโลกที่ใช้ AMD Ryzen 6800U และ AYANEO Air ดีไซน์แนวเดียวกับ Nintendo Switch

AYANEO 2 เกมคอนโซลเครื่องแรกของโลกที่ใช้ AMD Ryzen 6800U และ AYANEO Air ดีไซน์แนวเดียวกับ Nintendo Switch

AYANEO เปิดตัวเกมคอนโซลแบบพกพา AYANEO Air ที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Nintendo Switch Lite พร้อมให้จับจองแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา