Thursday, June 20, 2024

Tag: B2X

HMD Global จะดูแลสมาร์ทโฟน Nokia ที่ผลิตหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2016 ส่วนรุ่นก่อนหน้านั้นใช้บริการ B2X

HMD Global จะดูแลสมาร์ทโฟน Nokia ที่ผลิตหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2016 ส่วนรุ่นก่อนหน้านั้นใช้บริการ B2X

ก่อนที่ Microsoft จะตัดสินใจปล่อยแบรนด์สมาร์ทโฟน Nokia ให้หลุดมือ ได้มีการจับมือกับ B2X ให้ทำหน้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน Lumia รวมถึงฟีเจอร์โฟนของ Microsoft เป็นทั้งฝ่ายดูแลลูกค้า ให้บริการหลังการขาย รวมทั้งซ่อมแซม ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอุปกรณ์ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2016 เท่านั้น ดังนั้น ...

Microsoft จ้างบริษัท B2X ให้ช่วยดูแลลูกค้าสมาร์ทโฟน Lumia รวมทั้งฟีเจอร์โฟน

Microsoft จ้างบริษัท B2X ให้ช่วยดูแลลูกค้าสมาร์ทโฟน Lumia รวมทั้งฟีเจอร์โฟน

B2X ประกาศอย่างทางการ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Microsoft เพื่อรับหน้าที่เป็นฝ่ายดูแลลูกค้า ให้บริการหลังการขาย รวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้กับสมาร์ทโฟน Lumia และฟีเจอร์โฟนของ Microsoft นับตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมรองรับการให้บริการลูกค้ากว่า 130 ประเทศทั่วโลก B2X นำเสนอเทคโนโลยี B2X SmartCare เพื่อดูแลอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน ...

Stay Connected