Friday, June 21, 2024

Tag: BlackBerry Storm

แอพฟรี RotationLock สำหรับ BlackBerry Torch และ BlackBerry Storm

แอพฟรี RotationLock สำหรับ BlackBerry Torch และ BlackBerry Storm

Accelerometer ถือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้กับ Smartphone ในปัจจุบัน หนึ่งในนั้นก็คือ BlackBerry Torch โดยเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้ Torch สามารถมีความฉลาดในการปรับหน้าจอให้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการนำไปใช้กับ BlackBerry อีกหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Monaco และ Torch 2 อย่างไรก็ตามมีหลายคนที่ต้องการให้สามารถล็อคหน้าจอให้อยู่ในแนวที่ใช้งานอยู่โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ วันนี้เรามี ...

Stay Connected