Saturday, October 31, 2020

Tag: broadwell

ชิป Intel Core M รุ่นใหม่ขนาดเล็กลงแรงขึ้น  50% แบตเตอรี่ใช้งานนานกว่าเดิมเกือบ 2 ชั่วโมง

ชิป Intel Core M รุ่นใหม่ขนาดเล็กลงแรงขึ้น 50% แบตเตอรี่ใช้งานนานกว่าเดิมเกือบ 2 ชั่วโมง

แม้ว่าปีนี้จะถือได้ว่าเป็นปีของอุปกรณ์สวมใส่ชนิดต่างๆ แต่ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้น่าจะได้เห็นแท็บเลตหรือ convertible 2-in-1 อย่างพวกโน๊ตบุคที่สามารถถอดหน้าจอออกมาใช้งานเป็นแท็บเลตได้มีขนาดบางขึ้นมากซึ่งก็เป็นผลมาจากการเปิดตัวของ CPU รุ่นใหม่จาก Intel ที่มีชื่อเรียกว่า Intel Core M ซึ่งทาง Intel ได้มีการเปิดตัวไปช่วงกลางปีที่ผ่านมากับความบางของแท็บเลตที่ใช้ Core M นั้นมีความหนาเพียง 7.2 มม.ซึ่งบางยิ่งกว่า ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News