Monday, June 24, 2024

Tag: Buster Sword

ช่วงกักตัวมาสร้างดาบ Buster Sword ของ Cloud จากเกม Final Fantasy VII Remake ด้วยกระดาษลูกฟูกกันเถอะ (ชมคลิป)

ช่วงกักตัวมาสร้างดาบ Buster Sword ของ Cloud จากเกม Final Fantasy VII Remake ด้วยกระดาษลูกฟูกกันเถอะ (ชมคลิป)

ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นศิลปินชาวญี่ปุ่น นำไส้ดินสอมาแกะสลักเป็นดาบ Buster Sword ของ Cloud Strife มาแล้ว ล่าสุดมีชาวญี่ปุ่นอีกรายที่ได้สร้างดาบ Buster Sword ขึ้นมาในขนาดใหญ่เท่าของจริง โดยใช้กระดาษลูกฟูก พร้อมสาธิตวิธีการทำตามคลิปวีดีโอที่เราฝังไว้ด้านล่าง เจ้าของช่อง Crafty Transformer - Cardboard DIY ...

คลิปสร้างดาบ Buster Sword ขนาดเท่าของจริงในเกม Final Fantasy VII จากช่างตีเหล็กมืออาชีพ

คลิปสร้างดาบ Buster Sword ขนาดเท่าของจริงในเกม Final Fantasy VII จากช่างตีเหล็กมืออาชีพ

ช่างตีเหล็กผู้นี้มีนามว่า Tony Swatton ซึ่งมีประสบการณ์เป็นช่างตีเหล็กมากว่า 30 ปี และสร้างอาวุธต่างๆมาแล้วมากมาย มาคราวนี้เค้าจะสร้างดาบ Buster Sword ขนาดเท่าของจริง ซึ่งเป็นดาบในเกม Final Fantasy VII ที่ Cloud ได้รับการสืบทอดมาจาก Zack นั้นเอง ...

Stay Connected