Thursday, December 8, 2022

Tag: Call Me Back

Truemove แนะนำบริการฉุกเฉินแจ้งให้โทรกลับ Call Me Back ฟรี!

Truemove แนะนำบริการฉุกเฉินแจ้งให้โทรกลับ Call Me Back ฟรี!

ทรูมูฟ เพิ่มความสะดวกเต็มที่ เปิดพิเศษ “บริการฉุกเฉินแจ้งให้โทรกลับ” (Call Me Back) ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งอาจลำบากในการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้อง โทรออกไม่ได้ เนื่องจากเงินค่าโทรหมด วันหมด ไม่สามารถเติมเงิน หรือเงินค่าโทรใกล้หมดจึงต้องการประหยัดค่าโทรไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือไม่สะดวกไปชำระค่าบริการรายเดือน ทรูมูฟเปิด “บริการฉุกเฉินแจ้งให้โทรกลับ” ฟรี! เพียงกด *911* ...