Saturday, October 24, 2020

Tag: Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network

Grab เปิดตัวแกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เชียงใหม่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Grab เปิดตัวแกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เชียงใหม่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แกร็บ ผู้นำด้านซูเปอร์แอพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านขนส่งระบบมวลชนผ่านเครือข่ายดังกล่าว ตั้งเป้าลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี รวมทั้งยังมุ่งลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้น แกร็บจึงได้เปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News