Thursday, May 30, 2024

Tag: Compress Image

7 วิธี ในการบีบอัดรูปภาพ ช่วยประหยัดพื้นที่บน Mac

7 วิธี ในการบีบอัดรูปภาพ ช่วยประหยัดพื้นที่บน Mac

ความละเอียดของกล้องนับวันยิ่งสูงขึ้น รวมถึงความละเอียดจอภาพสมัยใหม่ ก็ทำให้รูปภาพ Screenshot มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน และทั้งหมดนั้นก็ส่งผลให้ไฟล์รูปภาพมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย หมายความว่าผู้ใช้งาน Mac ต้องการพื้นที่มากขึ้นสำหรับจัดเก็บไฟล์ภาพ อีกทั้งยังทำให้การแชร์ภาพเกิดความล่าช้า จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการบีบอัดรูปภาพบน Mac

Stay Connected