Tuesday, May 28, 2024

Tag: dual-core processor

เผย Sony Ericsson Xperia duo สมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ Dual-core จาก Sony

เผย Sony Ericsson Xperia duo สมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ Dual-core จาก Sony

เผยอีกหนึ่งข้อมูลภาพหลุดกับทาง Sony Ericsson กันบ้าง เมื่อมีการพบภาพที่คาดว่าจะเป็นภาพหลุดของโทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson รุ่น  Xperia Duo  ซึ่งหากสังเกตุจากชื่ออาจคาดเดาได้ว่านี่อาจเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกจากทาง Sony Ericsson ที่ได้มีการนำ dual-core processor เข้ามาใช้งานก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม Duo อาจเป็นเพียงชื่อเล่นหรือชื่อที่เพียงชั่วคราว  ...

Nokia แง้มข้อมูลเตรียมส่ง Windows Phone 12 รุ่นในปี 2012 และมีบางรุ่นใช้ CPU แบบ Dual-Core

Nokia แง้มข้อมูลเตรียมส่ง Windows Phone 12 รุ่นในปี 2012 และมีบางรุ่นใช้ CPU แบบ Dual-Core

Nokia แง้มข้อมูลการจำหน่าย Smartphone บนระบบปฎิบัติการ Windows Phone ที่คาดว่าน่าจะมีถึง 12 รุ่นในปี 2012 โดยในจำนวน 12 รุ่นนั้น จากข้อมูลพบว่ามีบางรุ่นที่มีการใช้ dual-core processor ซึ่งอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ Mr.Carlo Bozotti ประธานกรรมการบริษัท ...

Stay Connected