Monday, July 15, 2024

Tag: Garmin Venu 3

รีวิว Garmin Venu 3 ตัวเรือน 45 มม. ดูแลสุขภาพการนอนอย่างลึกซึ้ง ตรวจจับการงีบหลับ มีลำโพงในตัว รับสาย ฟังเพลงได้ ใช้งานยาวนานสูงสุด 14 วัน

รีวิว Garmin Venu 3 ตัวเรือน 45 มม. ดูแลสุขภาพการนอนอย่างลึกซึ้ง ตรวจจับการงีบหลับ มีลำโพงในตัว รับสาย ฟังเพลงได้ ใช้งานยาวนานสูงสุด 14 วัน

รีวิว Garmin Venu 3 ตัวเรือน 45 มม. ดูแลสุขภาพการนอนอย่างลึกซึ้ง ตรวจจับการงีบหลับ หน้าจอ AMOLED มีลำโพงในตัว รับสาย ฟังเพลงได้ ใช้งานยาวนานสูงสุด 14 วัน

Stay Connected