Tuesday, June 28, 2022

Tag: GeForce RTX 3090 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Custom อาจมีราคาทะลุ 120,000 บาท แพงกว่ารุ่น RTX 3090 ประมาณ 30%

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Custom อาจมีราคาทะลุ 120,000 บาท แพงกว่ารุ่น RTX 3090 ประมาณ 30%

ร้านค้าปลีกบางแห่งในสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ได้เปิดเผยราคาของจีพียู NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Custom ออกมาแล้ว ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถประเมินเงินในกระเป๋าไว้ล่วงหน้า โดยแหล่งข่าวพบว่ามีราคาสูงกว่ารุ่น RTX 3090 ถึง 30% MSI GeForce RTX 3090 Ti ...