Sunday, April 21, 2024

Tag: Hungarian Postal

ไปรษณีย์ในประเทศฮังการีเอาใจสาวกออกแสตมป์ภาพ Steve Jobs เพื่อเป็นที่ระลึก 5,000 ชุดเท่านั้น

ไปรษณีย์ในประเทศฮังการีเอาใจสาวกออกแสตมป์ภาพ Steve Jobs เพื่อเป็นที่ระลึก 5,000 ชุดเท่านั้น

ไปรษณีย์ในประเทศฮังการีเอาใจสาวกและแฟนคลับ Steve Jobs ด้วยการออกแสตมป์ภาพ Steve Jobs เพื่อเป็นที่ระลึกและเชิดชูเกียรติต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพ่อมดแห่งวงการไอที ชุดภาพแสตมป์ดังกล่าวประกอบด้วยแสตมป์ที่เป็นภาพวาดของ Steve Jobs ซึ่งถูกวาดออกมาให้เห็นถึงแววตาและอารมณ์ที่ฉายแววของนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ โดยภาพดังกล่าวถูกสร้างสรรค์โดยนักออกแบบชาวฮังการีที่ชื่ิอ Erno Rubik นอกจากนี้ยังปีข้อความที่แสดงถึงความระลึกถึง Steve Jobs ไว้ในชุดดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ชุดแสตมป์ดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่การจากไปของ Steve ...