Thursday, June 8, 2023

Tag: Hushme

Hushme ช่วยให้คุณโทรศัพท์ได้อย่างส่วนตัว ไม่ต้องกลัวเสียงสนทนาจะรบกวนใคร

Hushme ช่วยให้คุณโทรศัพท์ได้อย่างส่วนตัว ไม่ต้องกลัวเสียงสนทนาจะรบกวนใคร

เมื่อมีคนโทรหาคุณในสถานที่ทำงาน หลายคนเลี่ยงที่จะเดินออกไปรับสายและพูดคุยข้างนอก เพื่อไม่ให้การสนทนารบกวนเพื่อนร่วมงาน หรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครได้ยิน แต่ถ้าคุณสวม Hushme เอาไว้ระหว่างสนทนา ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนของคุณก็จะหมดไป Hushme เป็นหน้ากากที่ออกแบบมาครอบปากของคุณ เวลาใช้งานมันอาจจะดูตลก และทำให้คุณดูคล้าย Bane ตัวร้ายที่เป็นศัตรูของ Batman แต่มันมีประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อ มันช่วยให้เสียงสนทนาของคุณไม่ดังออกมาให้คนรอบข้างได้ยิน ดังนั้นคุณสามารถคุยเรื่องส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าจะมีใครโทรมาหาคุณช่วงไหน บางทีอาจนั่งทำงาน ...