Tuesday, February 27, 2024

Tag: ICON KASET

ครั้งแรก ! เปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกโดรนครบวงจร “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร) สตาร์ตอัปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย

ครั้งแรก ! เปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกโดรนครบวงจร “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร) สตาร์ตอัปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย

ครั้งแรก ! เปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกโดรนครบวงจร “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร) สตาร์ตอัปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย