Sunday, September 27, 2020

Tag: ict

ปิดฉากกระทรวงไอซีที ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่

ปิดฉากกระทรวงไอซีที ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาได้มีราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 เรื่องตั้ง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของกระทรวงโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที หลังจากก่อตั้งมาได้ 13 ปี ตั้งแต่ ...

เปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัล”

เปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัล”

วันนี้สำนักข่าวเนชั่นได้รายงานในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ 122 เสียงเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวงดิจิทัล เพื่อปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งเรื่องดิจิทัลถือเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี เพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน ให้นำไปปรับกระบวนการทำงานของทางราชการให้ทันสมัย ซึ่งต้องประสานกับภาคเอกชนและภาคสังคม และ เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารโครงการของส่วนราชการที่จำเป็นต้องเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital ...

ไอซีทีเตรียมขยาย Free Wi-Fi อีก 10,000 จุดทั่วประเทศภายในมีนาคม 2560

ไอซีทีเตรียมขยาย Free Wi-Fi อีก 10,000 จุดทั่วประเทศภายในมีนาคม 2560

กระทรวงไอซีกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดิจิตอลมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแผนดังกล่าวมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนดิจิตอลไทยแลนด์ 6 ด้าน อาทิ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ซึ่งทั้งหมดจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน และยังเห็นชอบให้กระทรวงไอซีที ขยายโครงสร้างพื้นฐาน Free Wi-Fi 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ...

ICT ยืนยันงบฯ 20,000 ล้านใช้ทำอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศและขยายเกตเวย์ ไม่ใช่ Single Gateway

ICT ยืนยันงบฯ 20,000 ล้านใช้ทำอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศและขยายเกตเวย์ ไม่ใช่ Single Gateway

หลังจากที่คสช. ได้อนุมัติงบประมาณ 20,000 ล้านให้ ICT ดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตในประเทศ ซึ่งมีหลายฝ่ายออกมาให้กระแสข่าวว่าเป็นงบประมาณในการทำ Single Gateway ที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยจำนวนมากคัดค้าน ซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ออกมายืนยันงบประมาณที่ครม.อนุมัติ 20,000 ล้านบาท เป็นงบในการดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ใช่โครงการ Single Gateway พร้อมปฏิเสธว่า ไม่ได้เสนอให้ ...

ไอซีทีเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ IPv6 รองรับระบบ 4G และเทคโนโลยี Internet of Things สนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ไอซีทีเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ IPv6 รองรับระบบ 4G และเทคโนโลยี Internet of Things สนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า การขยายตัวของบริการบรอดแบนด์และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G จะทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้หมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนบนอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (IP Address) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things) ที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จะมีจำนวนสูงถึง 50,000 ล้านอุปกรณ์ ...

Facebook จับมือ Kaspersky ปกป้องผู้ใช้โซเชียลด้วย Kaspersky Malware Scan for Facebook

ไอซีทีแนะมาตรการป้องกัน-วิธีแก้ Facebook ติดไวรัส กระตุ้นคนไทยรู้เท่าทันภัยโซเชียลมีเดีย

จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคนี้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึงตลอด 24 ชั่วโมง โดยกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อันดับ 1 ได้แก่ การใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82.7% ...

สติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้

ไอซีทีแจง!! สติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ ราคา 7.1 ล้านบาทถูกกว่าท้องตลาด ดาวน์โหลดแล้วกว่า 5 ล้านครั้ง

หลังจากที่เมื่อวานทาง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่น ป.ป.ช.สอบสติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ กรณีไอซีทีมีการจัดจ้างที่แพงเกินจริง โดยวันนี้ทางไอซีทีได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีบุคคลบางกลุ่มครหาว่าทางกระทรวงไอซีทีจัดทำสติ๊กเกอร์ LINE ชุด "ค่านิยม 12 ประการ" แพงกว่าความเป็นจริงนั้นว่าไม่เป็นความจริง โดยไอซีทีจัดทำสติกเกอร์ชุดดังกล่าวในราคา 7.1 ล้านบาทถือเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากราคาสติกเกอร์แต่ละรูปแบบนั้นแตกต่างกันไปตามราคา ซึ่งชุดค่านิยม 12 ...

สติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่น ป.ป.ช.สอบสติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางยื่นคำร้องต่อ ปปช.ให้ไต่สวนการกระทำของ รมต.กระทรวงไอซีที และปลัดกระทรวงไอซีที. และ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯที่กำหนดราคากลาง ซึ่งมีพฤติการหรือการกระทำที่เข้าข่ายผ่าฝืนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 103/7 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 รวมทั้งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ...

LINE ประเทศไทยแจง ICT ดูข้อมูลไม่ได้ มีกฎหมายสากลคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และต้องมีหมายศาล

LINE ประเทศไทยแจง ICT ดูข้อมูลไม่ได้ มีกฎหมายสากลคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และต้องมีหมายศาล

จากกรณีที่กระทรวงไอซีทีได้เปิดเผยว่า สามารถสอดส่อง ตรวจดูได้ ว่ามีการส่งต่อข้อความประเภทไหน ในการสนทนาในแอพพลิเคชั่น LINE โดยเฉพาะข้อความหมิ่นประมาท หมิ่นสถาบัน และมีผลกระทบด้านความมั่นคง จะถูกจับตาเป็นพิเศษ พร้อมแนะนำว่า หากได้รับการส่งต่อข้อความประเภทนี้ สามารถนำไปแจ้งความกับตำรวจ เพื่อให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ ล่าสุด LINE ประเทศไทยได้เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงเทคไอซีทีอ้างว่าสามารถตรวจสอบข้อความของผู้ใช้ LINE ในไทย ...

ICT เตรียมส่งสติกเกอร์ LINE ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นของขวัญปีใหม่ ดาวน์โหลดฟรี 30 ธ.ค.นี้

ICT เตรียมส่งสติกเกอร์ LINE ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นของขวัญปีใหม่ ดาวน์โหลดฟรี 30 ธ.ค.นี้

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และโฆษกกระทรวงไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที อยู่ระหว่างจัดทำสติกเกอร์ให้โหลดฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ในชื่อชุด  “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ถึงกันในปี 2558 หรือ ...

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

หลังจากที่มีข่าวว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT กำลังจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น ล่าสุดวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนชื่อกระทรวงอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมีตัวแทนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมให้ความเห็นในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานและปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Sofe Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน ...

ICT สั่งปิดเว็บไซต์ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วกว่าแล้ว 1,200 เว็บไซต์

ICT สั่งปิดเว็บไซต์ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วกว่าแล้ว 1,200 เว็บไซต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้หารือและมอบหมายให้ไอซีทีเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเว็ปไซต์ที่ดำเนินการผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร์ ที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเว็ปไซต์จำนวนมากและไอซีทีทำการปิดไปแล้วถึง 1,200 เว็บไซต์ ส่วนเว็ปไซต์ใดที่ไม่ได้กระทำจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว สำหรับบางเว็ปไซต์เผยแพร่ภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือพาดพิงสถาบันจะดำเนินการกับเว็ปไซต์ที่เข้าข่ายต่อไป ที่มา - matichon http://www.flashfly.net/wp/?p=108655

ไอซีทีเผยตั้งชื่อแท็บเล็ตแบรนด์ไทยราคาถูกในชื่อ คืนความสุข

ไอซีทีเผยตั้งชื่อแท็บเล็ตแบรนด์ไทยราคาถูกในชื่อ คืนความสุข

นายพรชัย รุจิประภา รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เตรียมออกแท็ปเล็ตแบรนด์ไทย ภายใต้ชื่อ "คืนความสุข" ตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีแท็ปเล็ตแบรนด์ไทยราคาถูกให้ประชาชนซื้อได้ โดยได้ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เช่น Seagate, Microsoft และ ...

เชิญลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอพ We Love Royalty Thailand ได้ทั้งบน iPhone ,iPad และ Android

เชิญลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอพ We Love Royalty Thailand ได้ทั้งบน iPhone ,iPad และ Android

เนื่องในวโรกาสมหามงคลปี ๒๕๕๖ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ไอซีที) เชิญชวนร่วมกิจกรรม “We Love Royalty” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ๕ ธันวามหาราชา ...

ICT Free WiFi by TRUE เน็ตแรงฟรีทั่วอีสาน พร้อมก้าวสู่ประตู AEC

ICT Free WiFi by TRUE เน็ตแรงฟรีทั่วอีสาน พร้อมก้าวสู่ประตู AEC

กระทรวงไอซีที ผนึกกลุ่มทรู เชื่อมสัมพันธ์ริมโขงที่จังหวัดหนองคายเปิดโครงการ ICT Free WiFi by TRUE มอบเน็ตแรงฟรีทั่วอีสาน พร้อมก้าวสู่ประตู AEC กรุงเทพฯ, 3 มิถินายน 2556 - จากภาพ : กระทรวงไอซีที โดย ...

TOT เตรียมเปิดบริการ 3G ทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 24 ก.พ.56 นี้

TOT เตรียมเปิดบริการ 3G ทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 24 ก.พ.56 นี้

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า วันที่ 24 ก.พ.56 ที่จะถึง ทีโอที จะสามารถเปิดให้บริการ 3G ทั่วประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดให้กับทีโอทีด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทีโอที เหลือสถานีฐานที่ยังติดตั้งไม่เสร็จอยู่ที่ 700 สถานีฐาน จากทั้งหมดที่จะต้องติดตั้งกว่า ...

dtac เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free WiFi สนับสนุนนโยบาย Smart Thailand และส่งเสริมนโยบาย แท็บเล็ต ป.1

dtac เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free WiFi สนับสนุนนโยบาย Smart Thailand และส่งเสริมนโยบาย แท็บเล็ต ป.1

ดีแทคเปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free Wifi อันเป็นโครงการนำร่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษา และตอบสนองโครงการ ICT Free Wifi และโครงการ One Tablet Per Child หรือฟรีแท็บเล็ตของรัฐบาล และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดหนามแดง อำภอบางพลี ...

ICT Free Wifi ความเร็ว Download 6 Mbps อัพโหลด 512 Kpbs และใช้งานฟรี 10 ชม.ต่อเดือน

ICT Free Wifi ความเร็ว Download 6 Mbps อัพโหลด 512 Kpbs และใช้งานฟรี 10 ชม.ต่อเดือน

ICT เปิดตัวโครงการ ICT Free Wifi ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการขยายโอกาสทางการสื่อสารให้แก่คนไทยโดยเราได้ร่วมให้บริการ Wifi ผ่าน 2 เครือข่าย ทั้ง AIS Wifi และ 3BB Wifi-Cyberpoint สนับสนุนจุดบริการ wifi ทั่วประเทศมากกว่า 51,000 ...

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร ICT Free WiFi ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร ICT Free WiFi ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือสมาร์ทโฟน

ICT free Wifi ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ลงทะเบียนใช้ wifi ฟรี  วิธีสมัครไวไฟฟรีรัฐบาล สำหรับบนคอมพิวเตอร์ให้สมัครลงทะเบียนตามลิงค์นี้  http://vip.totwifi.com/ict-ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่ เช่น http://vip.totwifi.com/ict-prachinburi/ สำหรับบนสมาร์ทโฟน แค่เสริชหา WIfi ที่ชื่อ ICT_Free_WiFi แล้วสมัครตามขั้นตอน ...

ICT เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ต One Tablet Pc Per Child อย่างเป็นทางการวันที่ 7 มิ.ย.นี้

ICT เตรียมเปิดตัวแท็บเล็ต One Tablet Pc Per Child อย่างเป็นทางการวันที่ 7 มิ.ย.นี้

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดสรรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ One Tablet Pc Per Child ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ ...

Page 1 of 2 1 2
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News