Saturday, February 4, 2023

Tag: inkaNet

มารู้จักกับ inkaNet เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมรถยนต์ได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน

มารู้จักกับ inkaNet เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมรถยนต์ได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน

วันนี้ทีมงาน @flashfly นำเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจมาฝากกัน กับระบบอัจฉริยะในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์กับผู้ขับขี่ที่ให้ความสะดวกสบายในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถ สถานะของรถ การจราจร เส้นทาง ระบบนำทาง โดยสามารถใช้งานและสั่งการได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย กับนวัตกรรมที่มีชื่อว่า inkaNet จาก MG แบรนด์รถยนต์จากอังกฤษ inkaNet คือระบบอัจฉริยะที่ใช้สื่อสารระหว่างรถยนต์ MG กับผู้ขับขี่ ที่จะมีการติดตั้งกล่องควบคุมที่เรียกว่า T-Box ...