Sunday, October 25, 2020

Tag: iOS 13.6.1

Apple ปล่อย iOS 13.6.1 และ iPadOS 13.6.1 ตัวเต็มออกมาแล้ว มีอะไรใหม่ดูได้ที่นี่

Apple ปล่อย iOS 13.6.1 และ iPadOS 13.6.1 ตัวเต็มออกมาแล้ว มีอะไรใหม่ดูได้ที่นี่

Apple ปล่อย iOS 13.6.1 และ iPadOS 13.6.1 ตัวเต็มออกมาแล้ว มีอะไรใหม่ดูได้ที่นี่ จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไฟล์ข้อมูลระบบที่ไม่ต้องการถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือน้อยแก้ไขปัญหาด้านการจัดการระดับความร้อนที่ทำให้จอภาพบางรุ่นแสดงเป็นโทนสีเขียวแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อถูกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้บางคน iPadOS 13.6.1 จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไฟล์ข้อมูลระบบที่ไม่ต้องการถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือน้อยและมีการแก้ไขข้อบกพร่องอื่นสำหรับ iPad ของคุณ คุณสมบัติบางประการอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกภูมิภาค หรือไม่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ของ Apple ครบทุกรุ่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News