Saturday, October 1, 2022

Tag: iPad Gen 9

ในปี 2022 นี้ Apple จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ในปี 2022 นี้ Apple จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์

Mark Gurman จาก Bloomberg ได้รายงานว่า ในปี 2022 นี้ ทาง Apple กำลังเตรียมตัวที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยจะมีความหลากหลายมากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มา