Tuesday, June 28, 2022

Tag: Jump Force

ชมการโปรโมทเกม JUMP Force สุดอลังการที่สถานีโตเกียว ด้วยพลังหมัดของ Goku, Luffy และ Naruto

ชมการโปรโมทเกม JUMP Force สุดอลังการที่สถานีโตเกียว ด้วยพลังหมัดของ Goku, Luffy และ Naruto

บนผนังตามทางเดินใน Tokyo Metro Marunouchi Line ของสถานี Shinjuku ได้จัดแสดงผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากพลังหมัดของ Goku, Luffy และ Naruto ชกเข้าไปที่กำแพง ทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่แตกต่างกัน ผลงานภาพศิลปะบนผนังที่เกิดขึ้นจากพลังหมัดของ Goku, Luffy และ Naruto ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทเกม ...