Sunday, September 20, 2020

Tag: lift

Huawei เปิดตัวโซลูชันควบคุมลิฟต์ด้วยสมาร์ทโฟน ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส

Huawei เปิดตัวโซลูชันควบคุมลิฟต์ด้วยสมาร์ทโฟน ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส

หลังจากกระระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำได้คือ หาหน้ากากอนามัยมาใส่ และดูแลสุขอนามัยตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การออกไปธุระข้างนอกยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะไปทำงาน ไปโรงเรียน หรือ ทำภารกิจส่วนตัว จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื่อไวรัสจากการสัมผัสกับสิ่งของร่วมกับผู้อื่น อย่างเช่น ปุ่มกดในลิฟต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสที่อาจเกิดจากการสัมผัสปุ่มกดในลิฟต์ Huawei จึงได้คิดค้นโซลูชันควบคุมลิฟต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น, Bluetooth และแอพ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News