Thursday, September 21, 2023

Tag: LINE Seed Sans TH

LINE Seed ชุดตัวอักษรแรกของ LINE เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี!! รองรับ 4 ภาษา อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย

LINE Seed ชุดตัวอักษรแรกของ LINE เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี!! รองรับ 4 ภาษา อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย

LINE เปิดตัว Font หรือชุดตัวอักษรของตนเองเป็นครั้งแรก เรียกว่า LINE Seed ซึ่งมีความหมายแห่งการเติบโต พร้อมแรงบันดาลใจจากการใช้งานที่สะดวกสบายของ LINE นำมาพัฒนาตัวอักษรที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีเอกลักษณ์โดดเด่น อีกทั้งยังเปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย