Thursday, February 2, 2023

Tag: Lizard Patrol

Sony งานเข้าอีก!! ถูกแฮกเกอร์รัสเซียป่วนทำระบบ PSN บน PS3 และ PS4 ล่มหลายชั่วโมง

Sony งานเข้าอีก!! ถูกแฮกเกอร์รัสเซียป่วนทำระบบ PSN บน PS3 และ PS4 ล่มหลายชั่วโมง

ดูเหมือนคดีของแฮกเกอร์ที่เจาะข้อมูลของ Sony Pictures ยังไม่เรียบร้อย ล่าสุด Sony ก็ถูกเหล่าแฮกเกอร์ป่วนระบบ PSN หรือ PlayStation Network ส่งผลให้เครื่องคอนโซล PS3 และ PS4 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้หลายชั่วโมง โดยล่าสุดกลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Lizard Patrol ที่ใช้ฐานปฏิบัติการอยู่ในรัสเซีย ...