Sunday, June 26, 2022

Tag: MIX Fold 2

Xiaomi MIX Fold 2 จะได้รับการปรับปรุงบานพับให้ดีขึ้น จนมองไม่เห็นรอยพับ

Xiaomi MIX Fold 2 จะได้รับการปรับปรุงบานพับให้ดีขึ้น จนมองไม่เห็นรอยพับ

สมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นที่ 2 ของ Xiaomi ถูกอ้างว่าจะได้รับการปรับปรุงบานพับให้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า จนสามารถบรรลุเป้าหมายไร้รอยพับแบบเดียวกับ OPPO Find N อ้างอิงจากแหล่งข่าวในจีน Digital Chat Station

สรุปข้อมูล Mi MIX Fold สมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นแรกของ Xiaomi มาพร้อมชิป Snapdragon 888 ราคาเริ่มต้นราว 47,900 บาท

Xiaomi MIX Fold 2 จะมีขนาดหน้าจอ 8.1 นิ้ว ส่วนสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นแรกของ vivo จะมีขนาดขนาดประมาณ 8 นิ้ว

Ross Young ผู้ก่อตั้ง Display Supply Chain Consultants ออกมาเปิดเผยว่าสมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นที่ 2 ของ Xiaomi (ซึ่งอาจใช้ชื่อ MIX Fold 2) จะมีขนาดจอแสดงผลประมาณ 8.1 นิ้ว ขณะที่สมาร์ทโฟนจอพับได้รุ่นแรกของ vivo ...